I forbindelse med vores nye vinterbadehold, er der en række foreholdsregler som vi vil opfordre alle medlemmer til at overholde

Kulturen på Vejle Svømmeklubs vinterbadeholdet
 • Som det er i hele vores svømmeklub, så respekterer vi hinanden og hilser venligt på hinanden. Alle medlemmer skal være velkommen, så giv hinanden plads og vær opmærksom på specielt hinandens blufærdighed. Specielt når man færdes på strandene, uanset hvor du er. 
 • I Vejle Svømmeklub har vi ikke nogen fast base, men mange af vores aktiviteter foregår ved Høll Strand (fladstrand) og Tirsbæk Strand. Sørg for at respektere områdets gæster og beboere.
 • Ved foto af personbilleder – kun efter tilladelse fra de implicerede 
Sikkerhed
 • Man bader aldrig alene - og man holder sig tæt til badebro/strandkant - specielt i de kolde vintermåneder. 
 • Du er opmærksom på hvor du befinder dig, i tilfælde af der skulle ske en ulykke. Aflæs eventuel strandnummeret, som der findes på de fleste strande i dag. 
 • Ved isdannelse og is generelt - aldrig dyk under isen.
 • Badning sker på under eget ansvar.
Parkering og forsamling
 • Ingen parkering ved "PRIVAT PARKERING".
 • Det er ikke tilladt at parkere ved "Børnenes Vel" i Høll. Parker istedet ved Båskærvej. 
 • Sørg for at respektere områdets parkeringspladser og hold ikke ude ved vejen.  
Medlemsskab
 • For et medlemsskab (250,- for år 2021) får du en række tilbud som du frit kan deltage i. Det er alene for personer med medlemmer som kan deltage, hvis andet ikke er meldt ud.
 • Alt reklame for Vejle Svømmeklubs vinterbadeklub er tilladt, men husk billeder med andre personer - der skal gives tilladelse før brug.
Ved overtrædelse af følgende forholdsregler, kan det medføre en skriftlig henstilling, udmeldelse eller eventuel sanktioner.
Vi vil blot endnu en gang opfordre alle til at respektere hinanden :-)

 God badetur!